UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ALVARSAS“

Bendrovės restruktūrizavimo planą patvirtino teismas

2017 m. vasario 20 d.

Kauno apygardos teismas 2017 m. vasario 14 d. nutartimi patvirtino uždarosios akcinės bendrovės "Alvarsas" restruktūrizavimo planą 2017-2020 m. laikotarpiui. Teismo nutartis neskundžiama, todėl įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Po restruktūrizavimo plano patvirtinimo, bendrovė pradės vykdyti plano nuostatas dėl susitarimų su kreditoriais sudarymo bei turto pardavimo.

Su bendrovės kreditoriais bus atsiskaitoma plane numatyta tvarka ir terminais.

● Teismo nutartis dėl restruktūrizavimo plano patvirtinimo

Kreditorių susirinkimas pritarė restruktūrizavimo planui

2017 m. vasario 6 d.

2017 m. vasario 6 d. įvykęs bendrovės kreditorių susirinkimas pritarė bendrovės pateiktam restruktūrizavimo plano projektui.

Įstatymas reikalauja, kad už plano patvirtinimą balsuotų ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos. Bendrovės pateiktą restruktūrizavimo planą palankiai įvertino 74,95 proc. visų Bendrovės kreditorių, t. y. ženkliai daugiau nei reikalauja įstatymas.

Po restruktūrizavimo plano patvirtinimo Bendrovė toliau vykdys įprastą ūkinę komercinę veiklą bei, atsižvelgdama į restruktūrizavimo plano nuostatas, pradės atsiskaitymus su savo kreditoriais.

Bendrovės kreditorių susirinkimo protokolas, restruktūrizavimo planas ar kita informacija pagal kreditoriaus pateiktą prašymą galės būti pateikta el. paštu.

Šaukiamas kreditorių susirinkimas dėl restruktūrizavimo plano patvirtinimo

2017 m. sausio 23 d.

2017 m. vasario 6 d. 13.00 val. Bendrovės patalpose, adresu Vytauto g. 34A, Marijampolė, šaukiamas Bendrovės kreditorių susirinkimas, kuris spręs dėl restruktūrizavimo plano projekto tvirtinimo. Dalyvių registracija prasideda 12.45 val., baigiasi 12.55 val.

Numatoma susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl kreditorių susirinkimo darbotvarkės patvirtinimo.
2. Dėl kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimų.
3. Dėl kreditorių susirinkimo sekretoriaus rinkimų.
4. Dėl pritarimo restruktūrizavimo planui.
5. Dėl kreditorių susirinkimo šaukimo tvarkos patvirtinimo.
6. Dėl informacijos teikimo tvarkos patvirtinimo.

Nutarimų projektai numatytais darbotvarkės klausimais nurodyti balsavimo raštu biuletenyje.

Bendrovės restruktūrizavimo plano projektas, taip pat kita su kreditorių susirinkimo darbotvarke susijusi informacija yra pasiekiami paspaudus po šia naujiena esančią nuorodą.

Kreditoriai, nedalyvausiantys susirinkime, savo valią dėl svarstomų klausimų iki susirinkimo pradžios gali išreikšti restruktūrizavimo administratoriaus el. paštu martynas@tilinde.lt atsiuntę užpildytą balsavimo raštu biuletenį.

Dėl papildomos informacijos prašome teirautis Bendrovės atstovo Dainiaus Adaškevičiaus, el. paštu dainius@alvarsas.lt, tel. (8 618) 04 748, arba restruktūrizavimo administratoriaus.

Neįvykus kreditorių susirinkimui (jeigu nutarimams priimti susirinkime nepakaks balsų), 2017 m. vasario 13 d. šaukiamas pakartotinis kreditorių susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė, vieta ir laikas nesikeičia. Pirmajame kreditorių susirinkime pateikti balsai galios ir pakartotiniame susirinkime.

Teismas pratęsė terminą restruktūrizavimo planui pateikti

2016 m. gruodžio 5 d.

Kauno apygardos teismo 2016 m. lapkričio 29 d. nutartimi UAB "Alvarsas" restruktūrizavimo byloje buvo pratęstas terminas Bendrovei pateikti restruktūrizavimo planą.

Pratęsdamas procesinį terminą teismas atsižvelgė į Bendrovės pastangas pasiekti individualius susitarimus su kreditoriais, taip pat į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, siekiant sudaryti sąlygas Bendrovei išvengti bankroto.

● Teismo nutartis dėl termino planui pateikti pratęsimo

Teismas patvirtino kreditorių finansinius reikalavimus

2016 m. spalio 18 d.

Kauno apygardos teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartimi UAB "Alvarsas" restruktūrizavimo byloje patvirtinti bendrovės kreditorių finansiniai reikalavimai.

Bendrovės kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą sudaro 69 kreditoriai, kurių bendra finansinių reikalavimų suma sudaro 365 150,56 Eur.

● Teismo nutartis dėl finansinių reikalavimų patvirtinimo

Kvietimas pareikšti finansinį reikalavimą

2016 m. liepos 20 d.

Restruktūrizavimo administratorius prašo ne vėliau kaip iki 2016 m. rugsėjo 1 d. pateikti savo reikalavimus UAB "Alvarsas", atsiradusius iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Reikalavimai, pateikti praleidus teismo nustatytą terminą, nebus priimami ir teikiami teismui tvirtinti.

Teikiant laisvos formos reikalavimą, būtina pridėti reikalavimą ir jo dydį pagrindžiančius dokumentus, nurodyti, ar bendrovė yra užtikrinusi šių reikalavimų įvykdymą bei pateikti reikalavimo užtikrinimą patvirtinančius dokumentus. Reikalavime kreditorius turi nurodyti el. pašto adresą, kuriuo pageidauja gauti informaciją apie bendrovės restruktūrizavimo bylos eigą. Reikalavimus siųsti bendrovės veiklos adresu Vytauto g. 34A, LT-68295 Marijampolė ir/ arba el. paštu m.tilinde@gmail.com.

Uždarajai akcinei bendrovei "Alvarsas" iškelta restruktūrizavimo byla

2016 m. liepos 18 d.

Kauno apygardos teismas 2016 m. liepos 8 d. nutartimi iškėlė restruktūrizavimo bylą uždarajai akcinei bendrovei „Alvarsas“, bendrovės restruktūrizavimo administratoriumi paskirtas Martynas Tilindė. Teismo nutartis įsiteisėjo 2016 m. liepos 18 d.

Nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos bendrovė moka/ mokės visas einamąsias įmokas, tačiau bendrovei yra draudžiama vykdyti visas pinigines prievoles, neįvykdytas iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, įskaitant palūkanų, netesybų ir privalomųjų įmokų mokėjimą. Taip pat sustabdomas netesybų ir palūkanų už visų bendrovės prievolių, susidariusių iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, skaičiavimas (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 straipsnis).

Dėl papildomos informacijos kreiptis į restruktūrizavimo administratorių.

● Teismo nutartis dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo


 • Įmonės kodas: 151299776
  PVM mokėtojo kodas: LT512997716
  Adresas: Vytauto g. 34A, 68295 Marijampolė
  Tel.: (8 343) 92921
  Faks.: (8 343) 92920
  Mob. tel.: (8 653) 52410
  El. paštas: alvarsas@alvarsas.lt
  Darbo laikas: I-V 08.00-17.00

Restrukturizavimo administratorius MARTYNAS TILINDĖ

 • Adresas: Aludarių g. 2-25, 01113 Vilnius
  Mob. tel.: (8 693) 33202
  El. paštas: martynas@tilinde.lt